Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έλεγχος έκδοσης τελευταία ενημερωμένη έκδοση 18 Φεβρουάριος, 2018
1. Εισαγωγή

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα σας ενημερώσει ως χρήστη του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας (στο εξής αναφερόμενου ως «εσείς»), τα προσωπικά δεδομένα airdrops.gr (στο εξής αναφερόμενα ως «εμείς» και επίσης «ιστοτόπος») συλλέγουν και επεξεργάζονταιως εξης . Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Το airdrops.gr (το φυσικό πρόσωπο πίσω από το www.Aairdrops.gr) μπορεί να θεωρηθεί ως «ελεγκτής» των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η airdrops.gr καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία, και ποιοι είναι οι σκοποί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ως εκ τούτου διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων.

2 Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Ο σκοπός της επεξεργασίας και συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας είναι να διασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του Airdrops.gr. Επεξεργαζόμαστε και συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για τα δωρεαν airdrops κρυπτογράφησης. Για να σας ενημερώσουμε για τα airdrops κρυπτογράφησης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τα airdrops κρυπτογράφησης και τα aidrops κρυπτογράφησης που θα φιλοξενηθούν από την Airdrops.gr. Επιπλέον, μπορούμε περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε μια δωρεα η για μια Αρχική Προσφορά Κερμάτων ή μια Αρχική Προσφορά Κερμάτων μέσω e-mail. Μια δωρεα μπορεί γενικά να οριστεί ως ανταμοιβή με τη μορφή νομίσματος ή συμβουλης. Αυτή η ανταμοιβή με τη μορφή ενός κουπονιού λαμβάνεται αφού ολοκληρώσετε μια μικρή εργασία ή ολοκληρώσετε ένα μικρό έργο για την εταιρεία που δρομολογεί την Αρχική Προσφορά Κερμάτων. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουμε ή για γεγονότα ή άρθρα που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη συγκέντρωση χρημάτων, την υποστήριξη ή για να σας ενημερώσουμε για airdrops ή Initial Coin Προσφορές.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εσωτερικά για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να βοηθήσουμε στην επίλυση τυχόν προβλημάτων.

3 Ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Airdrops.gr πρέπει να βασίσει τη συλλογή και επεξεργασία της προσωπικής σας συγκαταθεσης για τους νομικούς λόγους όπως αυτοί ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ο νόμιμος λόγος συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 2 αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία και τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 2 αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η απόσυρσή σας από τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας με βάση τη συγκατάθεσή σας προτού ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν δεν συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το Airdrops.g και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Airdrops.gr

Θα σας δοθεί η δυνατότητα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω e-mail: info@airdrops.gr

4 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προσφορές σε airdrops κρυπτογράφησης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ονομα
διεύθυνση IP
Τηλεφωνικό νούμερο
Διεύθυνση Πορτοφολιού (σε περίπτωση που μια διεύθυνση Ethereum θεωρείται προσωπική σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για την προστασία της ημερομηνίας)
Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Πληροφορίες KYC

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογείται για τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων παρατίθεται στο τμήμα 2 αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

Εάν συμμετέχετε στις αποκλειστικές airdrops προσφορες του airdrops.gr ή σε άλλα airdrops που φιλοξενούνται από την airdrops.gr, θα πρεπει να εγγραφθείτε στο ενημερωτικό δελτίο του airdrops.gr και στο ενημερωτικό δελτίο της αρχικής προσφοράς νομισμάτων θα εισέλθετε μέσω του airdrops.gr. Τα δεδομένα που υποβάλλονται στα αποκλειστικά έντυπα airdrops θα μοιραστούν με την αρχική προσφορά νομισμάτων που προσφέρει το airdrop.

Τα δεδομένα μπορούν να μοιραστούν με τρίτους.

5 Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ορίζονται ρητά στον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και είναι τα εξής:

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (σε ορισμένες περιπτώσεις).
Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων είναι το δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή και το δικαίωμα διαβίβασής τους σε άλλο «υπεύθυνο επεξεργασίας». Ο ορισμός του «ελεγκτή» ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Δεν θα σας εμποδίσουμε αν θέλετε να μεταδώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είναι τεχνικά εφικτό, θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, κατόπιν αιτήματός σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, ενημερώστε μας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@airdrops.gr

6 Είναι η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων υποχρεωτική ή προαιρετική;

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, πρέπει τουλάχιστον να δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν δεν παρέχετε τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και δεν θα ενημερωθείτε για τα airdrops.gr κρυπτογράφησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε το όνομά σας σε εμάς προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Επομένως, η παροχή του ονόματός σας είναι προαιρετική. Αν δεν είστε διατεθειμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

7 Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν ούτε θα διατεθούν σε τρίτους. Ωστόσο, υπάρχει μια εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποκαλυφθούν ή να διατεθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποκαλυφθούν ή να τεθούν στη διάθεση τρίτων προκειμένου να συμμορφωθούν με νομικές υποχρεώσεις, σε περίπτωση που μια δικαστική απόφαση η κλήτευση ή παρόμοια διερευνητική απαίτηση απαιτεί από εμάς να το πράξουμε ή σε περίπτωση που λάβουμε αίτηση συνεργασίας από οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή άλλο κυβερνητικό όργανο.

8 Ταυτότητα

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την airdropas.gr.
Ιστοσελίδα: https://airdrops.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@airdrops.gr
Φυσικό άτομο: Νικολαος Γκόνος
Φορέας: Katohika International,Mladost 1a Alexander Malinov 23 , Sofia, 1729,

9 Μέτρα ασφαλείας

Η Airdrops.gr έχει επίγνωση της σημασίας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας και νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λάβει εύλογα μέτρα και για να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η Airdrops.gr χρησιμοποιεί το Hypertext Transfer Protocol Secure για να διασφαλίσει την ασφαλή επικοινωνία και να διασφαλίσει ότι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση τρίτοι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην επικοινωνία μεταξύ σας και του ιστότοπου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ασφάλεια της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Διαδικτύου ή η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων δεν θα είναι ποτέ πλήρως εγγυημένη. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζετε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι απόλυτα ασφαλή.

10 ερωτήσεις

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@airdrops.gr

11 Επιλογή μη ενημερωσης

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς και θέλετε να καταργηθείτε από τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη βάση δεδομένων μας, καταργήστε την εγγραφή σας εδώ.

12 Ενημερώσεις και αλλαγές της δήλωσης απορρήτου

Λάβετε υπόψη ότι διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε ή να αλλάζουμε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερωθεί ή αλλάξει, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη ή τροποποιημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να συμβουλευευεστε τακτικά το Airdrops.gr για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και αλλαγές αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Translate »